Het werk

Onze service

Infinitum Zorg biedt verschillende werkzaamheden aan. Een combinatie hiervan is uiteraard ook mogelijk! Wat u ook nodig heeft, een ding staat vast: u krijgt altijd een ervaren en goed opgeleide medewerk(st)er toegewezen. U mag zelf voorkeuren doorgeven ten aanzien van de dagen en tijden waarop u het liefste hulp of zorg zou ontvangen en wij doen onze uiterste best hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Begeleiding

Bij individuele begeleiding biedt Infinitumzorg onder meer hulp bij het plannen en uitvoeren van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Ook kan de ondersteunende begeleiding uw familie, vrienden of andere mantelzorgers helpen bij het omgaan met de situatie.

Als je individuele begeleiding nodig hebt en het niet zelf met familie, buren of vrienden kunt regelen, kun je een beroep doen op Infinitumzorg. Je moet daarvoor een indicatie aanvragen. Dat kan bij de gemeente van je woonplaats, of bij het zorgkantoor (CIZ), afhankelijk van de vraag of de zorg valt onder de WMO of de WLZ.

Infinitumzorg kan je helpen met de aanvraag. Bel met 0592-250671 voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@infinitumzorg.nl.

Hulp bij Huishouden

Infinitum Zorg heeft veel ervaring in het realiseren van deze belangrijke hulp om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Hulp bij het huishouden is altijd maatwerk: jouw wensen staan centraal. Jij vertelt wat je belangrijk vindt dat gedaan wordt, en wat je nog zelf kunt.

Zo helpen wij onze cliënten bijvoorbeeld met stofzuigen, afstoffen, schoonmaken van badkamer, keuken en toilet, boodschappen doen, ramen zemen, dweilen en in sommige gevallen zelfs met koken.
Als je hulp nodig hebt bij het huishouden en het niet zelf met familie, buren of vrienden kunt regelen, kun je een beroep doen op Infinitumzorg. Je moet daarvoor een indicatie aanvragen. Dat kan bij de gemeente van je woonplaats, of bij het zorgkantoor (CIZ), afhankelijk van de vraag of de zorg valt onder de WMO of de WLZ.

Infintumzorg kan je helpen met de aanvraag. Bel met 0592-250671 voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@infinitumzorg.nl.

Persoonlijke Verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het om ondersteuning bij, of overnemen van de zelfzorg door anderen. Ook het stimuleren om deze activiteiten zelf te doen en het aanleren ervan behoren tot de persoonlijke verzorging.

Concreet valt hierbij onder andere te denken aan (ondersteuning bij) wassen, douchen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan, opmaken van bed bij bedlegerige cliënt, hulp bij toiletgang en verwisselen van incontinentie materiaal, scheren, hand- en voetverzorging, hulp bij eten en drinken, hulp bij begeleiding van transfers en hulp bij houding in bed of op de stoel, hulp bij huidverzorging, voorkomen van smetten en verzorgen van smetplekken, voorkomen van decubitus en voorkomen van open huid.

Als je hulp nodig hebt bij je persoonlijke verzorging en het niet zelf met familie, buren of vrienden kunt regelen, kun je een beroep doen op Infinitumzorg. Je moet daarvoor een indicatie aanvragen. Dat kan bij de gemeente van je woonplaats, of bij het zorgkantoor (CIZ), afhankelijk van de vraag of de zorg valt onder de WMO of de WLZ.

Infinitumzorg kan je helpen met de aanvraag. Bel met 0592-250671 voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@infinitumzorg.nl.

Verpleging

Verpleging is gericht op herstel of voorkomen van verergering van de aandoening of handicap. Verpleegkundige zorg wordt vaak gegeven na een ziekenhuisopname of bij een acute of chronische aandoening.

Verpleegkundige zorg bestaat onder meer uit: begeleiding bij ernstige ziekte en het verrichten van specifieke handelingen zoals pijnbestrijding, decubituspreventie of wondzorg.
Daarnaast adviseren de verpleegkundigen over hulpmiddelen en bemiddelen met andere instanties over de zorgverlening.

Als je verpleegkundige zorg nodig hebt en het niet zelf met familie, buren of vrienden kunt regelen, kun je een beroep doen op Infinitumzorg. Je moet daarvoor een indicatie aanvragen. Dat kan bij de gemeente van je woonplaats, of bij het zorgkantoor (CIZ), afhankelijk van de vraag of de zorg valt onder de WMO of de WLZ.

Infinitumzorg kan je helpen met de aanvraag. Bel met 0592-250671 voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@infinitumzorg.nl.

Gebieden

Infinitum Zorg heeft verschillende aandachtsgebieden.
Image

Ambulante Hulp

Infinitum Zorg biedt bij de meest uiteenlopende zaken ondersteuning, zoals bij lichamelijke beperkingen, huiselijke/familie relaties, huisvesting, financiën en dagbesteding, etc. Wij begeleiden u op persoonlijk en individueel niveau en we werken samen aan uw leerdoelen die uiteindelijk (volledig of deels) zelfstandig wonen mogelijk maken. Tijdens onze begeleiding is uw omgeving en netwerk een belangrijke schakel in uw persoonlijk traject.
Image

Beschermd Wonen

Infinitum Zorg biedt begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek in de leeftijd 18+. Maatwerk vinden wij belangrijk, voor de een betekent dit als doel het creëren van stabiliteit bij de ander is het doel om door te groeien naar begeleid zelfstandig wonen. Begeleiding wordt geboden middels de zelfredzaamheidsmatrix en de hierbij behorende leefgebieden.
Image

Jeugdzorg

Infinitumzorg vindt dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter, voor elke vader en elke moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is
Image

Thuiszorg

Bij Infinitum Zorg vinden we dat het om de kwaliteit van leven gaat. Onze zorg gaat uit van uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen. Samen met u, uw familie, huisarts en anderen uit uw omgeving gaan we u snel en goed helpen. Het behoud van uw zelfredzaamheid staat hierin centraal.
 

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor informatie en vragen.
Neem contact op