Beëindiging

Wanneer we stoppen

Er zijn diverse redenen waarom de zorg- en dienstverlening tussen u en Infinitum Zorg zou kunnen eindigen. Afhankelijk van de reden zijn er verschillende wettelijke regels over de beëindiging, de overdracht, bewaartermijn en het recht van inzage in uw zorgplan.

Geen ondersteuning meer nodig
Als u geen ondersteuning van Infinitum Zorg meer nodig heeft, sluiten wij uw dossier af en wordt deze volgens de wettelijk vastgestelde termijn gearchiveerd, tenzij u heeft aangegeven dat uw dossier vernietigd moet worden.

Verhuizen
Stapt u over naar een andere zorgaanbieder, dan zorgen wij voor overdracht van uw zorgplan, als u daar toestemming voor geeft. Uw dossier wordt door ons afgesloten en volgens de wettelijk vastgestelde termijn gearchiveerd, tenzij u heeft aangegeven dat uw dossier vernietigd moet worden.

Niet tevreden
Wanneer u niet tevreden bent over onze hulpverlening, kunt u uw zorgovereenkomst met Infinitum Zorg stopzetten. De overeenkomst kan door u worden beëindigd onder voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden die in uw situatie van toepassing zijn. Deze voorwaarden heeft u samen met de zorgleveringsovereenkomst ontvangen bij aanvang van uw zorg.

Bij overlijden
Bij overlijden informeren wij uw naasten over uw wensen, als u deze met ons heeft besproken, zoals deze in uw zorgplan zijn vastgelegd. Uw zorgplan wordt door ons afgesloten en volgens de wettelijk vastgestelde termijn gearchiveerd. Tenzij u anders heeft aangegeven, hebben uw nabestaanden wettelijk geen inzagerecht in uw zorgplan.

Beëindiging door Infinitum Zorg
Infinitum Zorg heeft in bepaalde gevallen ook het recht om de zorgovereenkomst te beëindigen. Bijvoorbeeld wanneer er een situatie is ontstaan waarin de relatie tussen u en Infinitum Zorg tot onoplosbare conflicten leidt, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie of geweld.