Werken bij

Ons team

Het team van Infinitum Zorg bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, met elk een roeping om te werken in de zorg. Van de verpleegkundigen tot helpende, van administratieve medewerkers tot managers; iedereen bij Infinitum Zorg maakt deel uit van een zorgzame familie.

Ook hebben wij toegewijde vrijwilligers die hun tijd en expertise belangeloos inzetten. Zij brengen elke dag talloze uren door met het helpen van Infinitum Zorg in de vervulling van haar taken en dienstbaarheid aan de gemeenschap.

Professionals

Als zorgprofessional sta je dicht bij de cliënten die je nodig hebben.

Je verzorgt, verpleegt en begeleidt je cliënten. Je coördineert delen van de zorgverlening, geeft instructie en voorlichting en verricht de taken volgens het zorgplan. Je verzorgt wonden, controleert lichaamsfuncties en verzorgt de medicatie. Je stimuleert de zelfredzaamheid van je cliënt en regelt waar nodig hulpmiddelen, in samenwerking met de zorgmanager, of regisserend wijkverpleegkundige. Je stelt verpleegkundige diagnoses en stelt het zorgplan op, signaleert veranderingen in de zorgvraag en neemt passende maatregelen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte planning van zorg bij je cliënt en voor diverse administratieve handelingen rond het zorgdossier.

Als zorgprofessional in de wijk verricht je verpleegtechnische handelingen op basis van de afgegeven indicatie en volgens het zorgplan. Handelingen mogen uitsluitend conform Infinitum Zorg-protocol worden uitgevoerd.

Je blijft in gesprek met de familieleden en mantelzorgers van je cliënt en begeleidt deze in de omgang met ziekte en gezondheid. Binnen Infinitum Zorg onderhoud je primair contacten met de zorgmanager. Daarnaast heb je regelmatig contact met CIZ, huisartsen, transferverpleegkundigen en andere zorgverwijzers,

Palliatieve Zorg

Wij bieden palliatieve thuiszorgzorg altijd vanuit een benadering gericht op de kwaliteit van het leven. En vanuit de overtuiging dat we alleen die zorg verlenen, zoals we die zelf zouden willen ontvangen. Zo staan we dicht bij onze dienst en blijven we in contact met zowel de mensen die we verzorgen als hun naasten. Onze zorg is gericht op het voorkomen en verlichten van lijden. Dit doen wij o.a. door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling, behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.


Hoe wij te werk gaan?
Het zorgpakket wordt samengesteld aan de hand van uw gezondheidssituatie en levensopvatting. Wij zorgen ervoor dat u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen, ondanks dat u permanente verzorging nodig heeft. Samen kijken wij naar uw zorgwensen. Neem contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen doen.
 

Neem contact op

Geïnteresseerd om bij ons te komen werken?. Neem vrijblijvend contact met ons op, misschien zit er wat voor jou bij.
Neem contact op