Huishouding

Huishoudelijke Hulp

De huishoudelijke hulp biedt hulp aan mensen van alle leeftijden, die door ziekte of andere omstandigheden niet (of slechts gedeeltelijk) hun huishouden kunnen doen. Het is ook van belang zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de cliënten te waarborgen. Een opleiding is hiervoor niet vereist. Wel is het belangrijk dat je goed Nederlands spreekt, geduldig en vriendelijk bent, snel en goed huishoudelijke taken kunt verrichten en flexibel inzetbaar bent. Verder is het vanuit de filosofie van Infinitum Zorg wenselijk dat je ruime levenservaring hebt opgedaan. Wil je solliciteren? Mail dan een korte brief en je CV naar werken@infinitumzorg.nl.