Om te weten

Wie betaalt welke ondersteuning

Wanneer u te maken krijgt met het inzetten van zorg kan het zijn dat u verward raakt van alle nieuwe woorden en afkortingen die u ineens tegenkomt. De overheid verwacht dat we langer zelfstandig blijven en meer zorg zelf op ons nemen(het zogeheten mantelzorgen). Wanneer het om intensieve en/of medische zorg gaat zijn er andere regelingen en vergoedingen. Maar al die afkortingen kunnen verwarrend zijn. We noemen hier de meest voorkomende:

De Zorgverzekeringswet (ZvW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. En het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat de Wet Langdurige Zorg (WLZ) regelt.

Welke ondersteuning valt waar onder?

Vanuit uw ziektekostenverzekering (ZvW) wordt de zogenaamde thuiszorg betaald. Dit is de hulp bij het opstaan, wassen & aankleden en/of medische verzorging. Deze zorg wordt ingeschakeld via de huisarts of wordt geregeld vanuit het ziekenhuis (na een operatie).

WMO: onder andere huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassingen en blijvende hulpmiddelen.

WLZ: permanent toezicht en/of 24 uur per dag begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging.

Wie betaalt het?

Ziektekostenverzekering: U betaalt uw maandelijkse premie. De vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Informeer voor u iets aanvraagt of uw huisarts u iets voorschrijft altijd even naar de kosten die misschien zelf nog moet betalen. En vergeet dan uw verplichte eigen bijdrage niet.

WMO: Voor de meeste hulp vanuit de WMO betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor(CAK) berekent deze aan de hand van uw inkomen. Dit kan variëren van 25 euro tot honderden euro’s per vier weken. Wanneer u een hoog inkomen heeft is het soms voordeliger om hulp particulier in te schakelen of hulpmiddelen zelf aan te schaffen.

WLZ: Voor zorg vanuit de WLZ betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en het soort zorg dat u ontvangt.

Ook kunt u kijken op www.dezorgwijzer.nl. Voor het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK.

Aanvragen vanuit de WMO kunt u bij ons doen. Informeer daarvoor telefonisch of per email, of kom langs. U hebt hiervoor in eerste instantie geen afspraak nodig.
 

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op voor informatie en vragen.
Naam contact op