Eigen bijdrage

CAK

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen.
Bijvoorbeeld:
  • begeleiding
  • beschermd wonen
  • dagbesteding
  • hulpmiddelen en voorzieningen
  • hulp bij het huishouden
Voor al deze vormen van hulp of ondersteuning vanuit de Wmo mag de gemeente een eigen bijdrage aan u vragen.
De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat u nooit meer dan het maximumbedrag aan eigen bijdrages moet betalen.

Vormen van hulp of ondersteuning

Begeleiding
Begeleiding is hulp in het dagelijks leven, waardoor je zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld woonbegeleiding, hulp bij de opvoeding, of hulp om gedragsproblemen te verminderen. Begeleiding is één-op-één-ondersteuning. Begeleiding in een groep noemen we meestal dagbesteding.

Dagbesteding
Dagbesteding is hulp bij een zinvolle invulling van je dag. Zorgaanbieders bieden activiteiten en programma’s aan voor mensen met een beperking.

Beschermd wonen
Woont u in een instelling voor beschermd wonen? Deze zorg valt onder de Wmo, maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hulpmiddelen en voorzieningen
Hulpmiddelen en voorzieningen zijn bijvoorbeeld:

Een scootmobiel of driewielfiets
Vervoersvoorzieningen zoals collectief vervoer
Een woningaanpassing zoals een traplift of douchestoel

Hulp bij het huishouden
Hulp bij het huishouden is hulp bij het schoonhouden van je huis. Bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen en bedden opmaken. Je gemeente bepaalt het tarief voor hulp bij het huishouden.

Wie betaalt welke ondersteuning?

Wanneer je te maken krijgt met het inzetten van zorg kan het zijn dat je verward raakt van alle nieuwe woorden en afkortingen die je ineens tegenkomt. De overheid verwacht dat we langer zelfstandig blijven en meer zorg zelf op ons nemen. Wanneer het om intensieve en/of medische zorg gaat zijn er andere regelingen en vergoedingen. Maar al die afkortingen kunnen verwarrend zijn.
We noemen hier de meest voorkomende:

De Zorgverzekeringswet (ZvW)
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat de Wet Langdurige Zorg (WLZ) regelt.

Welke ondersteuning valt waar onder?
Vanuit je ziektekostenverzekering (ZvW) wordt de zogenaamde thuiszorg betaald. Dit is de hulp bij het opstaan, wassen & aankleden en/of medische verzorging. Deze zorg wordt ingeschakeld via de huisarts of wordt geregeld vanuit het ziekenhuis (na een operatie).

WMO: onder andere huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassingen en blijvende hulpmiddelen.

WLZ: permanent toezicht en/of 24 uur per dag begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging.

Wie betaalt het?

Ziektekostenverzekering
Je betaalt je maandelijkse premie. De vergoeding is afhankelijk van je verzekeringspakket. Informeer voor je iets aanvraagt, of je huisarts je iets voorschrijft altijd even naar de kosten die je misschien zelf nog moet betalen. En vergeet dan je verplichte eigen bijdrage niet.

WMO
Voor de meeste hulp vanuit de WMO betaal je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor(CAK) berekent deze aan de hand van je inkomen.

WLZ
Voor zorg vanuit de WLZ betaal je altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en het soort zorg dat je ontvangt.

Ook kun je kijken op www.dezorgwijzer.nl.

Voor het berekenen van je eigen bijdrage kun je terecht op de website van het CAK (https://www.hetcak.nl/).

Infinitumzorg kan je helpen met de aanvraag van zorg via de WLZ of de WMO. Bel met 0592-250671 voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@infinitumzorg.nl.